Privacy

Algemeen

Bij bezoek aan deze website kan A-Krediet Financiele Diensten bv. gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Maar ook als u een lening aanvraagt, krijgt A-Krediet Financiele Diensten bv. de beschikking over uw persoonsgegevens. A-Krediet Financiele Diensten bv. is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens, waarbij het feitelijke beheer van uw gegevens geschiedt door A-Krediet Financiele Diensten bv.. De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor en kunnen uitgewisseld worden tussen alle rechtspersonen die zakelijk zijn verbonden aan A-Krediet Financiele Diensten bv.. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert A-Krediet Financiele Diensten bv. uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door A-Krediet Financiele Diensten bv. beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Verwerken van gegevens

A-Krediet Financiele Diensten bv. verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op;

  • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van A-Krediet Financiele Diensten bv. en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
  • het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en
  • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden met uitzondering van A-Krediet Financiele Diensten bv..

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website, met name het onderdeel Internet Bankieren.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen / opt-out

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop A-Krediet Financiele Diensten uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u mailen (info@A-krediet.nl) , bellen (0318 – 452 452) of schrijven met A-Krediet Financiele Diensten bv. (Edeseweg 109, 6721 JS Bennekom). Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven (info@A-krediet.nl).

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Een dergelijk verzoek stuurt u naar A-Krediet Financiele Dienten bv., Edeseweg 109, 6721 JS Bennekom.

Wijzigingen Privacy Statement

A-Krediet Financiele Diensten bv.behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

A-Krediet Financiele Diensten bv., 2016.