Doorlopend Auto Krediet De meest flexibele financieringsvorm van alle consumptieve financieringen.

Het doorlopend auto krediet is de meest flexibele financieringsvorm van alle consumptieve financieringen. Zo heeft u bij een doorlopend auto krediet van Autolening.nu de mogelijkheid om afgeloste bedragen kosteloos opnieuw op te nemen. Daarnaast heeft het doorlopend auto krediet nog een aantal specifieke kenmerken.

  • De looptijd is variabel
  • De rente is ook variabel
  • Het termijnbedrag kan tussentijds worden aangepast
  • Er kan boetevrij worden afgelost

Kredietlimiet

Bij een doorlopend auto krediet spreken de kredietverstrekker en de kredietnemer, met tussenkomst van Autolening.nu, af welk bedrag er maximaal geleend mag gaan worden. Dit bedrag, ook wel de kredietlimiet genoemd, is het bedrag wat u maximaal kan lenen. U kunt dit bedrag natuurlijk in een keer opnemen maar u kunt er evengoed voor kiezen om het bedrag in gedeeltes op te nemen. Dit kunt u zo vaak doen als u wenst. Eventueel afgeloste bedragen kunt u eveneens opnemen tot aan de kredietlimiet.

Heeft u een financiële meevaller? Dan lost u eenvoudig en zonder extra kosten een gedeelte van het doorlopend auto krediet af.

Termijnbedrag

Bij een doorlopend auto krediet kunt u het termijn bedrag grotendeels zelf bepalen. Standaard zijn er echter een aantal mogelijkheden. Zo kunt u afspreken om maandelijks een bepaalde percentage, meestal 1%, 1,5 % of 2 %, van de kredietlimiet te betalen. Het voordeel hierbij is dat u altijd weet hoeveel u maandelijks kwijt bent, ongeacht de hoogte van het opgenomen bedrag. Naast de “standaard” aflossingsbedragen, zoals hierboven genoemd, heeft u ook een mogelijkheid om alleen rente te betalen over uw doorlopend auto krediet. Dit is met name interessant als u er van verzekerd bent dat de aflossing op een andere wijze verzorgt kan gaan worden. U betaald hierbij dus alleen rente over het opgenomen bedrag en geen aflossing. Deze vorm van doorlopend auto krediet noemen we ook wel rentekrediet.

Looptijd

De looptijd van het doorlopend auto krediet is grotendeels afhankelijk van het termijnbedrag wat u wenst te betalen. In de basis is de looptijd van het doorlopend auto krediet variabel en geheel theoretisch. Zo kan er extra opgenomen worden en extra aflossingen gedaan worden waardoor de looptijd langer dan wel korter wordt. Uiteraard is dit ook het grote voordeel van het doorlopend auto krediet, u bent heel flexibel in aflossingen en opnamen. Tevens is voor het bepalen van de looptijd de rente bepalend. Hoe hoger de rente, hoe langer de (theoretische) looptijd.

Vervroegd aflossen

Bij een doorlopend auto krediet kunt u te allen tijde vervroegd aflossingen doen. Dit is geheel kosteloos en er worden geen boetes in rekening gebracht. Hiermee heeft u dus een zeer flexibele lening voor uw huidige en eventuele volgende auto.