Persoonlijke Auto Lening Bij een persoonlijke auto lening leent u een van te voren vast gesteld bedrag.

Bij een persoonlijke auto lening leent u een van te voren vast gesteld bedrag. Dit bedrag dient binnen de, van te voren vast gestelde, looptijd van de lening te worden afgelost. Naast de vaste termijn van de lening geldt bij de persoonlijke auto lening ook dat het rentepercentage van de lening gedurende de looptijd vast staat. Hiermee is de persoonlijke auto lening wat minder flexibel dan een doorlopend auto krediet. Daarnaast kent de persoonlijke auto lening nog een aantal ander specifieke kenmerken.

  • De looptijd van de lening staat vast
  • De rente staat gedurende de looptijd vast
  • Er kan niet zonder meer boetevrij worden afgelost
  • Het termijnbedrag staat vast gedurende de loooptijd

Hoogte van de lening

Bij een persoonlijke auto lening leent u van te voren bepaald bedrag. De hoogte van de lening is uiteraard afhankelijk van de prijs van de auto maar ook van eventuele eigen middelen die u wilt aanwenden voor de aankoop van de auto. Het bedrag wordt vervolgens in een keer aan u uitgekeerd. Zo kunt u de auto aanschaffen en is de auto lening daarmee een feit. Vanaf het moment dat het bedrag is opgenomen beginnen tevens de maandelijkse betalingen van de termijnen (termijnbedrag).

Termijnbedrag

Doordat u bij een persoonlijke auto lening een van te voren afgesproken bedrag van de bank leent voor de aanschaf van uw auto is het termijnbedrag direct te bepalen. Het bedrag wat u leent dient namelijk in een bepaalde periode te worden terug betaald. De periode die u hiervoor kiest is bepalend voor de hoogte van het termijnbedrag. Zo betaald u bij een langere looptijd een lager termijnbedrag dan wanneer u de persoonlijke auto lening in een korte tijd wilt aflossen. Tevens is de hoogte van de rente bepalend voor de hoogte van het termijnbedrag. Hierbij geldt, hoe hoger de rente hoe hoger het termijnbedrag.

Looptijd

De looptijd van de persoonlijke auto lening staat van te voren vast. U kiest, op het moment van afsluiten, voor een bepaalde looptijd welke in principe niet gewijzigd kan worden. Bij het bepalen van de looptijd zijn er uiteraard wel bepaalde richtlijnen en voorwaarden. Zo kan de looptijd, over het algemeen, variëren tussen de 36 en 120 maanden. De kredietadviseurs van Autolening.nu zullen, in samen spraak met u, de juiste looptijd voor de persoonlijke auto lening adviseren. Hierbij is, mede, bepalend de vermoedelijke levensduur of gebruikduur van de auto. Hiermee voorkomt u dat u nog aan het afbetalen bent op uw persoonlijke auto lening terwijl u de auto misschien al lang verkocht heeft.

Vervroegd aflossen

Bij een persoonlijke auto lening kunt u in principe niet vervroegd aflossen aangezien de looptijd en rente van te voren worden “vastgezet”. Mocht u toch eerder willen aflossen dan afgesproken dan zal de bank een bepaalde vergoeding aan u vragen voor inkomstenderving. De vergoeding is afhankelijk van het moment van vervroegd aflossen. Uiteraard is deze vergoeding op te vragen bij een van de adviseurs van Autolening.nu. Zij informeren u graag hierover!